Geslaagd voor 1e dan judo

Op zondag 16 juni werden de districtsexamens voor 1e t/m 3e dan gehouden in de “Jo Gerrishal” in Roermond, er werden op zes matten examens afgenomen en er waren 44 kandidaten. Max en Jonas gingen op voor de eerste zwarte band de 1e dan. Beide moesten eerst het Nage-no-kata (een vastgestelde vorm van werpen) demonstreren.  Daarna volgde de staande technieken zoals been-, heup-, schouder en armworpen. Ook moesten ze diverse offerworpen, combinaties en overname technieken tonen. Vervolgens komen de grondtechnieken aan de beurt, hieronder verstaan we houdgrepen, armklemmen en omstrengelingen. Deze moesten allemaal in een judoreële situatie gedaan worden. De examencommissie vond dat Max en Jonas voldoende volgens de normen gedaan hadden en ze ontvingen aan het einde van deze examens de hun eerste zwarte band. Gefeliciteerd.

Op zondag 23 juni worden de clubexamens gehouden.