Wedstrijden

Worden er ook wedstrijden gehouden?

Het is mogelijk om deel te nemen aan wedstrijden die door diverse verenigingen of door het J.B.N. district Limburg georganiseerd worden. Men moet dan wel lid zijn van de Judobond Nederland (zie JBN). De wedstrijdinformatie (plus inschrijfformulier) wordt per mail verzonden. Dit formulier bevat de nodige informatie betreffende een wedstrijd. Men kan inschrijven door dit formulier in te vullen en samen met het inschrijfgeld tijdig in te leveren bij de judoleraar.
De judoleraar kan te allen tijde een inschrijving weigeren, als hij van mening is dat de judoka er nog niet aan toe is om aan het betreffende toernooi deel te nemen. Dit i.v.m. de veiligheid van de judoka. Alle judoka’s worden ingedeeld in een categorie A, B of C. De drie letters staan voor een bepaald type toernooi.

A betekent: zwaarste categorie judotoernooi, meestal met een internationaal karakter of bepaalde districtswedstrijden. Dit is alleen voor de zeer ervaren judoka.

B betekent: middelzware categorie judotoernooi, meest voorkomend, regionaal en nationaal karakter. Dit is voor de redelijk ervaren judoka.

C betekent: lichtste categorie judotoernooi, beginners toernooien en lage banden toernooien, regionaal karakter. Dit is speciaal voor de onervaren judoka.

Elke judoka krijgt een indelingsletter, hieraan kan een judoka zien welke toernooien voor hem of haar het meest geschikt zijn.
• Judoka’s met de letter C wordt aangeraden om alleen aan de C-toernooien deel te nemen B- en A-toernooien zijn te zwaar voor deze judoka’s.
• Judoka’s met de letter B mogen aan B- en C-toernooien deelnemen.
• Judoka’s met de letter A mogen aan alle categorieën toernooien deelnemen.

Een judoka uit de categorie B en C kan alleen aan een zwaarder toernooi deelnemen met toestemming van de trainer.

Judoka’s t/m blauwe band kunnen tijdens deze wedstrijden wedstrijdpunten behalen die meetellen voor het examen. Hoe krijg je nu wedstrijdpunten?
Als je deelneemt aan een toernooi krijg je altijd al 5 punten.
Voor elke winnende partij krijg je 1 maal het aantal punten van de hoogste score.
Winnen op beslissing van de scheidsrechter omdat de stand gelijk is levert 1 punt op (is alleen bij jeugd van toepassing).
Winnen met waza-ari levert 7 punten op, je kunt twee waza-ari’s scoren dan krijg je een ippon.
De hoogste score is de ippon en deze levert dan ook 10 punten op.

Een voorbeeld: Op het scorebord staat dat je gewonnen hebt met 1 waza-ari Dat betekent dus 7 punten (1 maal de hoogste score).