Tijdelijk geen judolessen i.v.m. lockdown

Met ingang van zondag 19 december t/m 14 januari 2022 mogen er binnen geen judolessen gegeven worden. Het is erg jammer voor de leden die eigenlijk op zondag 19 december het examen voor een hogere slip of band zouden doen. Dit examen zal dus pas begin volgend jaar worden ingehaald. Info volgt nog.

We moeten afwachten wat er na 14 januari mogelijk is.

Trainingen i.v.m. coronamaatregelen

De normale lestijden op dinsdag en vrijdag na 17.00 uur zijn momenteel niet toegestaan, daarom zijn er in het weekend extra trainingen, de leden krijgen hierover een mail over de indeling.

Hopelijk kunnen we weer snel de normale trainingen hervatten.

Rowan Muijtjens geslaagd voor 1e dan

Op zondag 5 december was het eindelijke zover dat Rowan op mocht voor zijn 1e dan judo.

Als eerste onderdeel wat hij demonstreerde was de 3 series van het Nage-no-kata (vorm van het werpen). Hierna werden er diverse worpen afgevraagd zoals been-, heup-, arm en schouderworpen. ook de offerworpen (sutemi’s) kwamen aan bod. Na dit onderdeel mocht Rowan zijn Ne-waza (grondtechnieken) laten zien, hieronder vallen o.a. de houdgrepen met de daarbij behorende bevrijdingen, kantelingen, passeertechnieken, armklemmen en omstrengelingen. Hij voldeed aan alle exameneisen en werd beloond met zijn eerste zwarte band. We danken ook Benôit voor zijn rol als uke.