Slotdag pupillenuitwisseling

De slotdag van de pupillenuitwisseling is goed en gezellig verlopen. Er werd gewerkt in 5 teams van 12 judoka’s uit de diverse deelnemende clubs, hierdoor ontstond een band tussen de verschillende clubs en judoka’s, er werd onderling goed aangemoedigd en de strijd ging gelijk op. Iedereen ging met een mooie medaille en een mooi leermoment naar huis. Na de zomer vakantie zullen de data van de nieuwe pupillenuitwisselingen bekend worden gemaakt.

Wij hopen dat er weer veel nieuwe judoka’s deze eerste stap naar de wedstrijden gaan maken.